Opis projektu

Od 1 czerwca 2018 rozpoczeła się realizacja projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 96 os. niepełnosprawnych do 29 roku życia. Projekt skierowany jest dla osób należących do grupy NEET, biernych zawodowo. Projekt realizowany będzie na terenie powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego, m. Częstochowy, kłobuckiego, będzińskiego, Sosnowiec i Dabrowa Górnicza. Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem doradcy zawodowego, trenera zatrudnienia wspieranego, psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rekrutacja do projektu:
I tura 01.06.2018-30.09.2018
II tura 01.04.2019 – 31.07.2019
W ramach projektu oferujemy wsparcie, m.in.:
– staże zawodowe
– szkolenia zawodowe
– zatrudnienie subsydiowane

 

Zmień czcionkę